Foreninger

Voer Å Sportsfiskerforening

Banner1.jpg

Voer Å udspringer nordvest for Østervrå og slynger sig smukt gennem det østlige Vendsyssel til udmundingen i Voerså. Voer Å Sportsfiskerforening råder over omkring 40 km attraktivt fiskevand i åen. Det meste ligger i åbent landskab med eng og mark. Der er enkelte skovstykker nederst i åen. Takket være et stort vandløbsarbejde i tilløbsbækkene er det lykkedes at lave et selvreproducerende vandløb med en god bestand af havørreder. Det store optræk af sommerørreder går for alvor i gang i juli. Bækørreder er totalfredet!

 

Foreningen råder over fiskeretten i Dybvad Søpark, der er smukt placeret ved Dybvad. Søen er en tidligere mergelgrav og ligger lang og dyb, omkranset af store træer. Der er lavet platforme til at fiske fra, bålsted og fiskesti hele vejen rundt om søen. Der er en god bestand af gedder, aborrer, skaller og karper. Gedder, karper og suder er indtil videre total-fredet.

 

Foreningen har også fiskeret i dele af Gerå; men dagkort sælges ikke hertil.

 

Husk at tjekke foreningens hjemmeside på www.voeraaspf.dk . Her finder du også reglerne for fiskeriet, samt kort over fiskevand mm. Find også foreningen på Facebook.