Generelle handelsbetingelser for handel på Fiskekort.dk

Generelle oplysninger
Danskfiskekort ApS
CVR. Nr. 36 47 45 80
Brobergsgade 3 1,tv - 1427 København K
mail@fiskekort.dk
tlf. 3025 6223

Levering
Levering af fiskekort og medlemskaber foregår som udgangspunkt elektronisk. Når din betaling er gennemført modtager du med det samme dit fiskekort eller medlemskort elektronisk.

Reklamationsret
Opstår der problemer med dit fiskekort, skal du kontakte Danskfiskekort 

Reklamation og varereturnering
Ved fejl, mangler eller udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til mail@fiskekort.dk

Betaling
Alle priser på Fiskekort.dk er angivet i danske kroner (DKK) og er inkl. moms.

Fiskekort.dk modtager betaling via betalingstjenesten E-pay, som understøtter gængse danske og internationale betalingskort. Tjenesten er myndighedsgodkendt og E-pay er certificeret efter den strenge sikkerhedsstandard PCI. Alle transaktioner foregår med SSL (Secure Socket Layer) protokol og krypterede data.

De opkrævede beløb trækkes fra din bankkonto umiddelbart efter køb af dit fiskekort, din adgangsbillet til et arrangement eller dit medlemskab af en sportsfiskerforening.

Ved nogle fiskespots er der pligt til at rapportere fisketur og fangst. Derfor opkræves der et depositum. Dette depositum tilbagebetales til brugerens betalingskort, når fisketuren er rapporteret via brugerens login-beskyttede profil eller App. Dette skal ske inden for syv dage. Sker der ikke rapportering indenfor fristen, bortfalder tilbagebetalingskravet på det indbetalte depositum.

Levering af dit fiskekort, dit medlemskab eller adgangsbillet til et event sker straks efter betalingens gennemførelse, og dit køb kan herefter ses i din App, eller på din profil på Fiskekort.dk. Du modtager desuden en bekræftelse på dit køb på den e-mailadresse, der er tilknyttet din profil.

Bindingsperiode 
Et fiskekort eller et foreningsmedlemskab ophører til udgangen af den periode, der er oplyst i forbindelse med købet.

Opsigelse 
Du kan altid opsige et medlemskab af en lyst- og sportsfiskeforening ved henvendelse til den pågældende forening. 

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret) 
Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. 

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget det købte. Fortrydelse skal dog ske inden fiskeretten som fiskekortet giver adgang til påbegynder eller det event du har købt adgang til begynder.

Fristen indebærer, at du har 14 dage fra modtagelsen til at give os besked om, at du vil fortryde dit køb. Du kan sende en mail til mail@fiskekort.dk eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i handelsbetingelserne.

Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage fiskekortet eller eventbillet uden samtidig at give os besked.

Der er ingen fortrydelsesret på køb af medlemskaber til foreninger.

Tilbagebetaling af købsbeløbet 
Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage.

Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig vedr. de køb, du har fortrudt.

Vi kan tilbageholde refusionen, indtil vi har modtaget varen (hvis købet vedrører en fysisk vare), med mindre du sender os dokumentation for at have returneret den.

Behandling af personoplysninger 
For at du kan foretage et køb via Fiskekort.dk, enten via hjemmeside eller App, skal du have en profilside. Systemet danner selv en profilside til dig, hvis du ikke har en i forvejen, når du gennemfører et køb. De oplysninger vi skal bruge for at systemet kan danne en profilside er: navn, adresse, telefonnummer, e-mail og fødselsdato. Du kan herudover frivilligt vælge at tilføje yderligere oplysninger på din profilside, eksempelvis dine fiskeinteresser mv.

Din profilside er login-beskyttet, og adgang til profilsiden kræver dit brugervalgte password.

På profilsiden registreres dine køb, så du altid kan se en samlet oversigt herover. Du kan også vælge at registrere dine fangster på profilsiden.

Du kan desuden, som aktivt tilvalg, vælge at udgive en offentlig tilgængelig personlig præsentation af dine fisketure og fangster.

Du står som bruger - overfor Fiskekort.dk - inde for, at de oplysninger, du afgiver, er rigtige.

Oplysninger du afgiver til brug for din brugerprofil anvendes i første omgang til at oprette og vedligeholde brugerprofilen. Når du foretager køb på Fiskekort.dk, bruger vi oplysningerne om dig til gennemførelse af købet samt vi videregiver oplysninger om dig i form af navn, adresse, e-mail, telefonnummer og alder til den sportsfiskerforening, som vi sælger produktet for.

Når du opretter brugerprofilen behandler vi oplysninger om dig på baggrund af dit samtykke. Når du foretager et køb, er vores behandling nødvendig for at opfylde købsaftalen, samt vi har en retlig forpligtelse til at opbevare oplysninger efter bogføringsloven.

Når vi videregiver oplysninger til sportsfiskerforeninger, sker det på baggrund af en retlig interesse, i form af at foreningen skal have oplysninger om dig, for at kunne notere dit medlemskab, gennemføre en event eller foretage kontrol af fiskekort.

Oplysninger på din brugerprofil opbevarer vi lige så længe du opretholder din brugerprofil. Oplysninger om dine køb skal vi opbevare i minimum 5 år efter bogføringsloven.

Hvis du ønsker, at slette din profil kan du gøre det ved at logge ind og slette din profil. Du kan også oplyse os om, at du ikke længere ønsker at benytte dig af tjenesterne, hvorefter vi kan slette din profil.

Fiskekort.dk kan herudover indsamle oplysninger om, hvordan du bruger hjemmesiden eller App’en. Sådanne oplysninger bliver indsamlet ved hjælp af cookies og andre teknologier og er underlagt vores cookiepolitik. 

Fiskekort.dk forbeholder sig retten til at slette brugerkonti, der indeholder fiktive, misvisende eller forkerte oplysninger, eller som på nogen måde er i strid med de til enhver tid gældende retsregler eller i strid med hensynet til Fiskekort.dk’s interesser.

Fiskekort.dk opbevarer de indsamlede oplysninger fortroligt og sikkert. Fiskekort.dk har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Du har efter persondatalovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandlingen af dine personoplysninger. Du har – med de begrænsninger der følger af lovgivningen - ret til indsigt i personoplysninger, ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger, ret til dataportabilitet, samt ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne om dig.

Ønsker du at slette din profil, kan du læse mere herom via dette link.

Henvendelse omkring vores behandling af dine persondata kan ske på mail@fiskekort.dk. Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at klage til datatilsynet, hvis du er uenig i vores behandling af personoplysninger om dig.

Klageadgang
Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Carsten Christensen  mail@fiskekort.dk tlf. 7622 7070. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

www.naevneneshus.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr  

Standardfortrydelsesformular
(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:
Fiskekort.dk
Danskfiskekort ApS
CVR. Nr. 36 47 45 80
Brobergsgade 3 1,tv - 1427 København K
mail@fiskekort.dk
tlf. 3025 6223

 

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:__________________________________________

Bestilt den: __________________________________________________  

Modtaget den: _______________________________________________

Forbrugerens navn:____________________________________________

Forbrugerens adresse:__________________________________________

Forbrugerens underskrift: _______________________________________

Dato: _________________

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)