Foreninger

Nyborg Sportsfiskerforening

DSCF2173.jpg

Det er foreningens formål gennem leje af fiskevand at skaffe medlemmerne adgang til at udøve sportsfiskeri, samt at ophjælpe og pleje fiskebestanden i foreningens fiskevande.


Der kan købes dagkort til voldgravene i Nyborg by og gæstekort (skal købes af medlem) til en stor del af vores fiskevand se mere her:

www.nyborgsportsfiskerforening.dk/forside/nyheder/koeb-af-gaestekort


For medlemskab og fuld fiskeret er prisen


Foreningens kontingentet i 2021 til og med februar 2022 vil være:

Juniormedlemmer til og med 17 år: 260,00,00 kr.

Ungdomsmedlemmer 18 til 25 år: 815,,00 kr.

Seniormedlemmer fra 26 år: 952,00 kr.


Velkommen til vores forening