Nyborg Voldgrave
Nyborg Sportsfiskerforening

Brudte skyer 14° C

Gå til produkter
DSCF9794.jpg
Sæson: 01.01 til 31.12

Til dette stykke af Nyborg voldgrave er der mulighed for at købe dagkort hvor fiskeriet må udøves på offentlige tilgængelige områder. En fisketur i voldgravene og søerne er en fisketur forbundet med stor historisk oplevelse.

Det mere end 800 år gamle voldanlæg og slot er sammen med den gamle byport noget ganske særligt.

De vandfyldte grave er en stærk markør i landskabet, der fortsat omkranser og fremhæver den historiske bymidte: konge- og fæstningsbyen Nyborg. Særligt vandsystemet (gravene) omkring slot og by er interessante. Det er det samme system, der gør, at der stadig er vand i voldgravene omkring Nyborg.

De store voldgrave, der stammer fra henholdsvis starten af 1200-tallet, midten af 1500-tallet og midten af 1600-tallet, fungerer simpelthen fortsat. Flere steder bliver vandstanden således stadig reguleret som for 500 år siden.


Fiskearter i Voldgravene: Gedde, sandart, aborre, karper, suder og ål, brasen, skalle og rimter.


Gæstekort dækker flere af foreningesvand se mere på www.nyborgsportsfiskerforening.dk/forside/nyheder/koeb-af-gaestekort


Vi glæder os til at se dig ved vores dejlige åer og søer

Fisketyper

Aborre
Brasen
Gedde
Karpe
Rimte
Sandart
Skalle
Suder
Ål