Foreninger

Lystfiskerforeningen AROS

b5.jpg

Lystfiskerforeningen AROS tilbyder medlemmer en stor variation af fiskevande over hele Jylland. Vi råder over nogle af de bedste havørred- og laksevande, samt godt gedde, aborre og sandart fiskeri omkring Århus.


Foreningen har et billigt medlemskab - ca. 1.150 kr. for et seniormedlemskab inkl. forbundet. Et medlemskab giver b.l.a. adgang til Gudenåen, Lilleåen, Skjern Å, Storå, Omme Å, Vorgod Å, Århus Å og Giber Å.


På Fiskekort.dk kan du købe 1 eller 3 dages medlemskab - ønsker du et sæson medlemskab bedes du købe gennem nedenstående link. Køber du igennem fiskekort.dk vil vi kontakte dig, og du vil blive oprettet igennem forbundets system.


Ved køb af 1 dags, 3 dages eller sæson medlemskab, har du adgang til alle AROS fiskevande - brug kortmappen på AROS hjemmeside til at orientere dig om fiskeret, regler, praktisk information mv.


Bliv medlem

https://www.fiskekort.dk/foreninger/17/lystfiskerforeningen-aros


Læs mere

https://lystfiskerforeningenaros.dk/


Kort over fiskevande

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Hp1h3VS0HPMPXB1bmnbS_ldfYX8

Fiskekort til vores fiskevande

Århus Å

Århus Å

15° C
Sæson: 01.03 til 31.10

Århus Å byder på et godt bækørredfiskeri men havørred, gedde og aborre er ikke unormal her. AROS råder over det meste af Århus Å og byder på spændende fiskeri over hele sæsonen. Åen byder også på et særdeles godt tørfluefiskeri under Danica klækningerne.

Brabrand Sø

Brabrand Sø

16° C
Sæson: 01.01 til 31.12

AROS har 2 joller ved Brabrand Sø, der giver mulighed for at fiske i det meste af søen. Søen har en fin bestand af gedde, sandart og aborre, samt fredfisk.

Giber Å

Giber Å

15° C
Sæson: 01.03 til 31.10

Gennem den forhistoriske Moesgaard Skov løber Giberåen mod sit udløb ved Fiskerhuset. Det er ikke så få ting, Åen har en fin bestand af havørreder.

Gudenåen v. Åsted Bro

Gudenåen v. Åsted Bro

15° C
Sæson: 01.03 til 31.10

Dejligt stykke tørfluevand ved øvre Gudenå. Stykket byder på spændende fiskeri efter bækørred og stalling.

Gudenåen v. Krumkagen

Gudenåen v. Krumkagen

17° C
Sæson: 01.03 til 15.11

AROS råder over et fantastisk stykke af Gudenåen kaldt Krumkagen. 700 meter godt laksevand, men geddefiskeriet kan være rigtig godt i de kolde måneder her.

Holtum Å

Holtum Å

16° C
Sæson: 16.04 til 15.10

Et meget smuk stykke vand, der snor sig gennem heden. Smalt og dybt med meget flot vegetation. Her kan der dyrkes alle former for fiskeri, idet åen indbyder til et meget alsidigt fiskeri.

Karup Å

Karup Å

17° C
Sæson: 01.03 til 31.10

Karup Å er af mange kendt som et af verdens fineste vande til havørredfiskeri, og åen er ofte fangststed for årets største danske havørred. Karup Å har mange steder et stærkt snoet forløb og omgives på lange stræk af markerede skrænter tæt ved åen.

Lilleåen

Lilleåen

17° C
Sæson: 01.03 til 31.10

Lilleåen byder noget af Danmarks absolut bedste havørredfiskeri. En lille å med rigtig store havørreder. AROS råder over ca. 14 km fiskevande fra Essendrup op til Hinnerup i samfiske med Hadsten Lystfiskerforening.

Lyngbygård Å

Lyngbygård Å

15° C
Sæson: 01.03 til 31.10

Lyngbygård Å byder på et godt fiskeri efter bækørred - de øvre stykker kan byde på nogle fantastisk tørflue fiskeri i foråret og tidlig sommer. I forsommeren er der et rigt insektliv langs åen - Især store Danica, hvor man virkelig får ørrederne at se.

Omme Å

Omme Å

15° C
Sæson: 16.04 til 15.10

AROS har flere gode stykker fiskevand ved Omme Å - alle med fine sving og gode muligheder for bækørred, havørred og laks. Åen kan overraske i majfluesæsonen hvor man vil se de helt store bækørreder komme frem af hullerne.

Skjern Å

Skjern Å

16° C
Sæson: 16.04 til 15.10

Med vores varierede vande, kan du prøve kræfter med den stærke laks hele sæsonen igennem. Mange laksefiskere har fået deres drøm opfyldt på vores Skjern Å vand. Lystfiskerforeningen AROS råder over godt 4 km af Skjern Å's hovedløb.

Storå v. Vemb

Storå v. Vemb

16° C
Sæson: 16.04 til 15.10

Ca. 875 meter fiskevand ved Vemb i Storåen. En rigtig fint laksevand der hvert år giver godt med laks. Specielt godt fra midt sommer til efterår.

Varde Å (Grindsted Å)

Varde Å (Grindsted Å)

16° C
Sæson: 16.04 til 31.10

Dejligt stykke vand med mulighed for laks, havørred, bækørred og stalling. Stykket er meget velegnet til spinner, flue eller skumbillefiskeri.

Vorgod Å

Vorgod Å

16° C
Sæson: 16.04 til 15.10

14 km fordelt på begge sider af dejlige Vorgod Å der er et tilløb til Skjern Å. Laksefiskeriet i Vorgod Å gælder over hele sæsonen, da laksen hurtigt tager plads i åen strømrender. Vi ser ofte friske laks taget på premieredagen