Foreninger

Sportsfiskerforeningen Vidå

DSCF1809.jpg
DSCF4606 copy.jpg

Sportsfiskerforeningen Vidå er hjemmehørende i Tønder og har fiskeret i ca. 90 km fiskevand i Vidåsystemet. Medlemskabet i Gelsåsammenslutningen giver yderligere adgang til ca. 40 km fiskevand i Gelsåen.

Vidåsystemet, der består af Vidåen med tilløbene Arnå, Grønå og Sønderå, er Danmarks artsrigeste fiskevand. Her træffes rovfisk som gedde, sandart og aborre i grov kaliber, men også mange arter af fredfisk især i åens nedre løb. I Magisterkogen (kun bådfiskeri) fanges der hvert år gedder i 10 kgs-klassen og også flotte sandart og aborrer. Længere opstrøms i tilløbene er der gode muligheder for fangst af bækørreder og stalling.

For de fleste lystfiskere er fiskeriet efter laks og havørreder dog nok det mest attraktive, og også i den henseende er Vidåsystemet et besøg eller et medlemskab værd. Havørred kan træffes overalt i åløbene, og især Arnå er kendt for et godt havørredfiskeri specielt i efterårsmånederne.

Udsætninger af laks har efterhånden resulteret i en rigtig god laksebestand, og i starten af fiskesæsonen er der gode muligheder for at få en sølvblank storlaks på krogen. Laks på 10 kg er intet særsyn, og der fanges hvert år laks i størrelsen 8-11 kg.

Vidåforeningen har omkring 400 medlemmer, og medlemstallet er stigende i takt med stigende laksefangster. Der er god plads ved åløbene, ingen medlemsbegrænsning og gode muligheder for fangst, så et medlemskab i foreningen er bestemt en overvejelse værd.


INFO: www.vidaa.dk

Fiskekort til vores fiskevande

Arnå

Arnå

15° C
Sæson: 16.04 til 31.10

Arnåen har en god strøm og er velegnet for fluefiskeri. Fra åens sammenløb med Hvirlå ved Emmerske og opstrøms til Øster Højst er der i dette tilløb gode muligheder for fiskeri efter havørred og bækørred.

Grønå

Grønå

14° C
Sæson: 16.04 til 31.10

Grønå, er Vidås største tilløb. Grønåen er med sine dybe sving på det nederste stykke et yndet havørredvand. Der fiskes med blink og spinner samt med flue ligesom i Vidåen nedstrøms udløbet.

Hvirlå

Hvirlå

15° C
Sæson: 16.04 til 31.10

Hvirlå, er et af vidå-systemets mindre tilløb. Her fiskes fortrinsvis efter bækørred og stalling og ål, men laks og havørred kan også træffes her

Slogså

Slogså

14° C
Sæson: 16.04 til 31.10

Slogså byder på et meget fint fiskeri efter bækørred og stalling. Især bestanden af stalling er gået frem. Der fanges jævnligt fisk over 40cm

Sønderå

Sønderå

14° C
Sæson: 16.04 til 31.10

er løber nær den dansk/tyske landegrænse, har en fin bækørredbestand. Også her, er der i efteråret gode chancer for en laks eller havørred. Som i Arnåen har stallingen i de senere år også etableret sig i Sønderåen.

Terkelsbøl Å

Terkelsbøl Å

14° C
Sæson: 16.04 til 31.10

Terkelsbøl Å: Alle former for fiskeri er muligt. Her fanges mange gode bækørreder på orm. Agnen serveres uden flåd og synk af nogen art, så den kommer rigtigt ned i alle krinkelkrogene, hvor de store fisk står.

Uge bæk

Uge bæk

14° C
Sæson: 16.04 til 31.10

Uge Bæk omkring Bylderup Bov byder på et meget fint fiskeri efter bækørred og stalling. Især bestanden af stalling er gået frem.

Vidå

Vidå

15° C
Sæson: 16.04 til 31.10

Vidåen byder på alsidige muligheder for lystfiskeri, lige fra medefiskeri efter fredfisk og ål og til fiskeri efter laks og havørred. Åen er på nogle stræk meget stilleflydende og efter Grønåens udløb syd for Tønder by mere livlig