Foreninger

Sportsfiskerforeningen Pirken

DSCF4606 copy.jpg

Alt grej skal desinficeres før fiskeri påbegyndes" ved køb af dagkort og gæstekort. 

Der kan købes desinficering middel ved at skrive til pirken1956@gmail.com 


Sportsfiskerforeningen Pirken stiftet i 1956. Pirken råder over fiskeretten på ca. 11 km. af Lerkenfeld å. Åen er en rigtig ørred å. Her fanges havørred, bækørred og regnbueørred. Åen er meget varieret med strækninger af ureguleret å-løb og dybe huller.

Højslev Mølle til Østrup (DAGKORT STRÆKNING):

Fiskeret på begge sider af åen. Nordsiden af åen fra Højslev mølle og nedstrøms indtil Årupgårdene. På sydsiden fra Højslev mølle til vejbroen Aars-Aalestrup. Åens forløb varier mellem reguleret og ureguleret. Gode sving med dybehuller og stenstryg. Her kan der fanges havørred, bækørred og regnbueørred.


Øverste stykke: Vøvelholm

Den øverste strækning består faktisk af to stykker dejligt bækørredfiskeri omkring Vøvelholmgården. Gården ligger i trekanten som åens hovedløb danner med Skel-bækken. Det er normalt her, der sættes yngel ud. Forår og efterår, når der ikke er så meget grøde, er der her et meget naturskønt bækørredfiskeri. HUSK at der er parkering lige øst for gården.

Midt strækning: Lerkenfeld Møllegård.

Ådalen er fredet og en del af åstrækningen er ureguleret, hvilket giver nogle utrolige gode strømforhold som skaber dybe huller og udhængende brinker . Opstrøms fra vejbroen ved gården på nordsiden har vi ca. 1 km fiskevand- på sydsiden knapt så langt. Nedstrøms begge sider ned til Lerkenfeld Gods. Det er forbudt at parkere ved Møllegården.

Nedre strækning: Lerkenfeld-Svingelbjerg.

På den nedre strækning fra Lerkenfeld Gods og nedstrøms er åen væsentligt bredere med flere sving og dybe huller, og her fanges de fleste havørreder og steelheads. Den nedre strækning er på ca. 6 km til dels med fiskeri på begge sider, fra Røde Bro ved Lerkenfeld Gods og nedstrøms Søkbækken på nordsiden. På sydsiden er stykket knapt så langt. Vær opmærksom på spærrezonen på 100 m på hver side af omløbsstryget ved Lerkenfeld dambrug. Her er al fiskeri forbudt.


Kort over fiskevand