Foreninger

Sportsfiskerforeningen Pirken

DSCF4606 copy.jpg

Sportsfiskerforeningen Pirken råder nu over ca. 20 km. dejlig fiskevand ved Lerkenfeld å. 

Fiskevand:

Lerkenfeld Å udspringer ved Mejlby syd for Rold Skov, og den udmunder efter et løb på godt 30 km i Louns Bredning i Limfjorden.

Lerkenfeld Å løber gennem et typisk, og meget smukt, Himmerlandsk landskab: tætte bakker, og i en relativt smal ådal på langt størstedelen af sit løb.

Åen er er en rigtig ørred å og højt kvalificeret som biotop for ørredens gydning og opvækst.

Bredde er 6-10 meter med moderat til jævn strøm.

Åen er meget varieret med ureguleret åløb og dybe huller. 

Foreningen har 4 fiskehytter ved åen. Kællingtand-hytten på det øvre stykke, Skov-hytten og Søkbæk-hytten på de nedre stykker og ASF hytte på det yderste. Her kan etableres base under fiskeriet og madpakken indtages i tørvejr. 

Fiskearter:

Her er havørred, bækørred,

Desuden kan du i det tidlige forår

og det sene efterår træffe fine

Limfjords-steelheads i Lerkenfeld Å.Øverste stykke: Vøvelholm

Den øverste strækning består faktisk af to stykker dejligt bækørredfiskeri omkring Vøvelholmgården. Gården ligger i trekanten som åens hovedløb danner med Skel-bækken. Det er normalt her, der sættes yngel ud. Forår og efterår, når der ikke er så meget grøde, er der her et meget naturskønt bækørredfiskeri. HUSK at der er parkering lige øst for gården.

Midt strækning: Lerkenfeld Møllegård.

Ådalen er fredet og en del af åstrækningen er ureguleret, hvilket giver nogle utrolige gode strømforhold som skaber dybe huller og udhængende brinker . Opstrøms fra vejbroen ved gården på nordsiden har vi ca. 1 km fiskevand- på sydsiden knapt så langt. Nedstrøms begge sider ned til Lerkenfeld Gods. Det er forbudt at parkere ved Møllegården.

Nedre strækning: Lerkenfeld-Svingelbjerg.

På den nedre strækning fra Lerkenfeld Gods og nedstrøms er åen væsentligt bredere med flere sving og dybe huller, og her fanges de fleste havørreder og steelheads. Den nedre strækning er på ca. 6 km til dels med fiskeri på begge sider, fra Røde Bro ved Lerkenfeld Gods og nedstrøms Søkbækken på nordsiden. På sydsiden er stykket knapt så langt. Vær opmærksom på spærrezonen på 100 m på hver side af omløbsstryget ved Lerkenfeld dambrug. Her er al fiskeri forbudt.


Kort over fiskevand