Foreninger

Langå Sportsfiskerforening

11518.jpg
11483.jpg
grenå primær.jpg

Dagkortet til Langaa Sportfiskerforenings fiskevande giver ret til at fiske i noget af Danmarks bedste fiskevand. 

I foråret er det gedde og laksefiskeriet. Begge arter findes langt over 10 kg.

Sommer og efterår er kendetegnende for en fisketæthed, som nærmere sig en fangstgaranti.


NB: Havørred er fredet i Grøn Zone i sæson 2024. Fanger du en Havørred her, skal du nænsomt genudsætte denne!


Husk, at Laks, Ørreder og Gedder skal indberettes via linket:


https://gudenaasammenslutningen.dk/mysql_indbert_gl/default.php


Eller ved scanning af denne QR-kode

Sæson:

30. marts - 31. oktober 2024

Husk, at der ikke må fiskes i Lilleåen før den 1. April


Mindstemål:

Ørreder 40 cm. - Laks 40 cm. - Gedder 60 cm.

Fangstbegrænsning:


2 Laks/Ørred (hav-bæk), regnbue undtaget


Lokale fiskeregler

Det er kortholders ansvar at sætte sig ind i regulativet som beskrives under vedtægter på foreningens hjemmeside:

https://www.langaa-sf.dk/tekstfiler/vedtagter.php


Parkering:

Alle opfordres til hensyntagen til øvrig trafik.


Adfærd og færdsel:

Alt affald afleveres i skraldespande.

Der opfordres til bevægeligt fiskeri.

Der forventes en ordentlig tone mellem medfiskere.


Hjemmeside:

https://langaa-sf.dk/


Kort over vores fiskevande: