Foreninger

Randers Sportsfisker Klub (RSK)

banner-fiskekort.dk.jpg

Randers Sportsfisker Klub (RSK)!


RSK har fiskevand ved Alling å og Gudenåen.

Der er gennem tiden fanget laks på over 18 kg, havørred over 10 kg og gedder over 14 kg i vores fiskevande.


RSK råder over eget klubhus ved Gjerrild på Norddjurslands kyst og eget klublokale på Høvejen 17 i Randers, hvor vi hver tirsdag fra kl. 19:00 til 21:00 i perioden september til maj holder klubaften.

RSK Juniorklubben har klubaftner hver anden torsdag fra kl. 17:30 til 19:30.


Yderligere info om RSK og detaljeret kort over vores fiskevand findes her:

www.randerssportsfiskerklub.dk

Kort over Alling Å

Kort over Gudenå


Bemærk, der er forskellige fredningstider for RSK medlemmer og dagkortfiskere.

Havørredhunner er fredet fra 1. oktober i Allingåen.

Geddefiskeri i Gudenå er tilladt i perioden 1. januar til 31. december.

Der må kun hjemtages 2 laksefisk pr. døgn pr. å. Det henstilles, at man nøje overvejer, hvor mange fisk man behøver at hjemtage.


Mindstemål:

Havørred, laks og bækørred minimum 40cm.

Gedde minimum 60cm og maksimum 80cm (kun gældende for Gudenåen).


Fredningstider i RSK fiskevande:

Alling Å

Dagkort fra 1. november til 28/29 februar. Begge dage inkl.

Medlem fra 16. november til 28/29 februar. Begge dage inkl.


Gudenå

For laksefiskeri gælder:

Dagkort fra 1. november til 28/29. februar. Begge dage inkl.

Medlem fra 16. november til 28/29. februar. Begge dage inkl.