Foreninger

Bornholms Sportsfiskerforening

banner12.jpg
Bbanner.jpg

Bornholms Sportsfiskerforening blev stiftet 16. oktober 1947 og er øens ældste og største Sportsfiskerforening.


B.S.F. har til huse på Nørrekås, Bådehavnsvej 9, 3700 Rønne, hvor klubhuset deles med dykkerklubben CALYPSO. Foreningens formål er at samle aktive sportsfiskere og andre interesserede om følgende opgaver:


At værne om vore naturværdier ved moser, vandløb og strand. - At forsøge og forbedre fiskebestanden i vore vande og med alle til rådighed stående midler at forhindre hensynsløst og ulovligt fiskeri.


At skaffe foreningens medlemmer adgang til at drive sportsfiskeri på de bedste og billigst mulige betingelser.


At virke for udbredelsen af almindelig sportsfiskerkultur og –etik.

 

BSF har både en seniorafdeling og en juniorafdeling med tilsammen ca. 160 medlemmer. Seniorafdelingen har klubaften hver torsdag fra kl. 19.00, hvor der foregår forskellige klubhusaktiviteter og arrangementer.


Juniorafdelingen "Laxene" holder klubaften i klubhuset hver tirsdag fra kl.15:30 til ca. 19:30. På disse aftener bliver juniorerne beskæftiget med at fremstille lystfiskergrej, ligesom der vises film, holdes teorilektioner om lystfiskeri og har socialt samvær omkring fisk og fiskeri.


B.S.F. betaler for fiskeretten i Hammersøen og Krashave mose hvor vi også ro både der er gratis for medlemmer.


Vi har også to speed både der er gratis for medlemmer af forening, de ligger i Nørrekås både havn


Besøg vores hjemmeside for mere info, bruge linket nedenfor.


bornholmssportsfiskerforening.dk