Foreninger

Gelså Sammenslutningen af 1976

DSCF4606 copy.jpg

Fiskeretten ved Gels Å omfatter begge bredder af ca. 37 km af åen fra Immervad Bro i øst til Gelsbro i vest. Undtaget er to ganske korte strækninger. Medlemmer af Gelsåsammenslutningen af 1976 har også fiskeret.


Gels Å byder på et meget varieret fiskeri og er med god grund mange lystfiskeres foretrukne fiskevand. En stor bestand af bækørred, havørred, laks og gedder byder på rigtig gode muligheder for fine fiskeoplevelser. Stalling er på landsplan fredet til april 2017.

Åens bredde varierer fra 1 meter ved Immervad Bro til 15 meter ved Stensbæk Plantage


Siden 2004 er laksen blevet elfisket sidst på året og avlet til udsætning som halv- og helårs yngel i Ribe Å Systemet, hvortil Gels Å hører. Dette har, sammen med en 5 årig fredningsperiode, medført, at laksen igen er selvproducerende, og en kvote er nu frigivet til fiskeri. Se mere herom på www.ribeaasystemet.dk.

Bestanden af havørred og bækørred er også selvproducerende og i særklasse


Spærringerne ved Ribe Stampemølle og Gelsbro Dambrug er fjernet og erstattet af to lange stryg, så der nu er fri opgang af havørred og laks. Opstemningen ved Kastrup Enge er også fjernet i løbet af 2013.


Se mere på http://www.gelsaa.dk/