Foreninger

Grindsted Sportsfiskerforening

Banner1.jpg
Banner.jpg
Banner 4.jpg
Banner2.jpg

Grindsted Sportsfiskerforening blev stiftet i 1944 og har lige siden administreret fiskevand i de midt- og vestjyske åer.


Fiskevand

Foreningen har fiskeret i Grindsted Å, Mølby-Eg Å, Omme Å, Ansager Å, Grene Å, Holme Å og Gl. Varde Å - i alt ca. 110 km å-vand, hvor man bl.a. kan fange laks, hav- og bækørred, stalling og gedde.


Foruden å-fiskevand råder foreningen over søfiskeri i Grindsted Engsø (ved tilkøb af Engsøkortet) og Mergelgraven i Krogager.


Foreningen har klubhus på Svinget 12 i Grindsted, og året igennem er klubhuset omdrejningspunkt for aktiviteter såsom generelforsamling, foredrag og klubaftener for seniorer og juniorer.


Vandpleje

Foreningen har en særdeles aktiv vandplejeafdeling, som i løbet af året har en række aktiviteter såsom yngeludsætning, elektrofiskeri efter moderfisk, gydegrusudlægning og -luftning, overflytning af fisk ved spærringer, skarvbekæmpning og meget mere.


Hjemmeside

Se alt om Grindsted Sportsfiskerforening.