Uggerby Å
Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn

Brudte skyer 12° C

Gå til produkter
banner.jpg
Sæson: 16.01 til 15.11

I åen findes en stor bestand af havørred, bækørred, ål, skalle og gedde.


Uggerby Ås havørredstamme er unik på grund af den størrelse. Gennemsnitsvægten ligger på ca. 5 kg, og der fanges hvert år fisk op til 10 kg.


Foreningen har ca. 50 km fiskeret ved åen.


På kortet kan du se, hvor du må fiske. Rød farve betyder alt fiskeri forbudt. Ved åen er fiskeretten markeret med skilte.


Fiskekort samt statstegn skal medbringes og forevises på forlangende af fiskeribetjente, lodsejere eller medlemmer med gyldigt medlemskort.

Fisketyper

Bækørred
Gedde
Havørred
Skalle
Ål