Nørreå
Brønderslev Lystfiskerforening

Få skyer 16° C

Gå til produkter
banner.jpeg
IMG_3440 - Martin Rubæk.JPG
Sæson: 01.03 til 31.10

Nørreå er et tilløb til Ryå, som løber nord og vest for Brønderslev og har sit udløb i Ryå lidt opstrøms for Ø. Hjermitslev Bro.


Vandløbet er 2-4 meter bredt med meget høje brinker og kraftig, udhængende bevoksning i sommerperioden. Åen er dyb med god strøm og særdeles gode skjulepladser. Den kan være svær at fiske i, når vegetationen står højt, men den er et spændende vandløb.


Der kan på sine dage være mange havørreder i åen. Her bruges opstrøms spin, dog fisker enkelte med orm eller en lille wobler. Der bliver også taget fisk på nogle sparsomt klædte vådfluer. F.eks March Brown Silver har en del fisk på samvittigheden.


Åen har igen en pæn bækørredbestand, hvor man kan opleve perioder, hvor fiskene ringer godt. Der er udprægede bidetider, hvor fiskene ringer overalt, meden åen kan ligge død hen i andre perioder. Man behøver ikke at kunne kaste langt, da det er let at skjule sig i bredvegetationen.Til gengæld skal man kunne kaste præcist og kunne lægge fluen stille på vandet. Små sorte fluer er ofte gode.


Man skal huske at benytte de anviste parkeringspladser, og kun færdes på stierne langs åen.


Fisketyper

Bækørred
Havørred