Haderslev dam
Sønderjysk Sportsfiskerforening

Brudte skyer 18° C

Gå til produkter
DSC_0146.jpg
Sæson: 01.04 til 31.10

Strækning: Fiskeretten omfatter dammen på de ca. 260 ha., der er beliggende vest for landevej 170. Fiskeriet må kun foregå enkelte steder fra bredden samt på hele søen fra båd eller flydering.

 

Fiskeriet:  De begrænsede muligheder for fiskeri fra søbredden gør, at fiskeriet hovedsageligt foregår fra båd, flydering eller kajak. Søen rummer en betydelig bestand af de gængse fredfisk, men der fanges tillige enkelte suder og karper. I søen findes desuden store gedder og sandarter samt aborrer i absolut særklasse. Endelig byder søen på et godt fiskeri efter ål. Det er tilladt at anvende sænkenet til fangst af agnfisk i hele yderdammen samt ved og under broen ved hovedvejen.


Byens børn under 12 år må fiske gratis fra kommunens arealer vest for hovedvejen.


Fiskeri tilladt: 

Hele året            Is-fiskeri er forbudt   

Fangstbegrænsning i foreningens vande , der må højest hjemtages 3 fisk pr. dag, undtaget dog fredfisk.

Agn.   

Fiskeri med rogn og agnfisk er forbudt...   1 Stang pr person.

Mindstemål   

Havørred  40 cm

Bækørred  30 cm

Søørred   40 cm

Stalling    Totalfredet

Sandart    50 cm        Fredet 1 maj til 31 maj, begge dage incl.

Karpe      over 50 cm genudsættes

Aborre    Må hjemtages fra 25 cm til 35 cm

Gedde    Må hjemtages fra 60 cm til og med 75 cm. Fredet 1. april til 30. april, begge dage incl.

Ål        Total fredet

Flod Krebs  Han krebs 10 cm, Hun krebs 11 cm

Signal Krebs Ingen mindstemål  (se regler her)Leje af båd: Foreningen råder over synkefri både godkendt til udlejning. (maks. 3 pers.) Bådene kan i forbindelse med fiskeri lånes vederlagsfrit af medlemmer og lejes af ikke medlemmer. Bådene lejes for 24 timer ad gangen. Tilbehør, årer, redningsveste, m.v. forefindes i skabet på bådpladsen, der er afmærket med B på kortet. Redningsveste skal benyttes. Brugerne er erstatningspligtige ved tab af materiel. Det er tilladt at benytte påhængsmotor ( maks. 5 hk ) på bådene.

Vedrørende udlån/leje kontakt: Preben Nielsen på tlf. 30851101


Fisketyper

Brasen
Gedde
Karpe
Sandart
Skalle
Suder
Ål