Gram Å
Sønderjysk Sportsfiskerforening

Brudte skyer 18° C

Gå til produkter
DSCF4355.JPG
Sæson: 16.04 til 31.10

På næsten hele strækningen bugter åen sig med store dybe sving og lavvandede stryg. Bredden varierer mellem 10 og 20 meter. I majflue sæsonen fanges der hvert år mange flotte, bækørreder og stallinger. Der er ikke sat ørreder ud i Ribe å systemet siden 2003(?) og det er derfor vilde fisk til gavn for både bestanden og for andre lystfiskere. Hele strækningen har en god bestand af gedder – så vil du prøve kræfter med en strømgedde, så er Gram Å et besøg værd. I de store høller står der laks fra tidligt til sent på efteråret


Strækning: Fiskeri er tilladt på delstrækninger på både nord og sydsiden af åen. Følg skiltningen. Langs Folevej er opsat skilte der viser til parkering på nord siden af Gram å. Fiskeri og parkering er ikke tilladt på strækninger tilhørende Gram & Nybøl Godser.


For regler og yderligere information besøg foreningens hjemmeside



Fisketyper

Bækørred
Havørred
Laks
Stalling