Kongeå
Vejen og omegns Sportsfiskerforening

Brudte skyer 7° C

Gå til produkter
kongeå2 copy1.jpg
kongeå.jpg
Sæson: 16.04 til 31.10

Kongeåen er et fantastisk vandløb med flot natur og gode chancer for store havørred og laks. Ligeledes kan dyrkes et spændende fiskeri efter bækørred og stalling. 


OBS: Stallingen er nu totalfredet!


Hjemmeside:

http://www.vosf.dk


VOSF på FacebookFiskested:

Fiskeriet starter ca. 300 vest for Knagmøllen, nedstrøms Skudstrup bæks udløb i Kongeåen til ca. 500 meter øst for Kongeåskoven. Ialt fire sammenhængende strækninger (Knagemølle - Skodborghusbro - Frihedsbro - Halmstakken) på ialt 10 km. Fiskeri kun fra sydsiden.


Parkering:

Brug de anviste P-pladser. Parkering ved ejendommen Knagemølle IKKE tilladt. P-pladsen opstrøms Frihedsbroen, tilkøres fra Haderslevvej.


Vejen og Omegns Sportsfiskerforening


Længde, fiskested:

10,00 km


Mindstemål:

Laks 40 cm, Havørred 40 cm, Bækørred 30 cm, Gedde 60 cm. Stalling totalfredet.


Kvote-information:

Der må maksimalt hjemtages 1 laks pr fisker årligt. Fangst af laks skal indberettes på: www.sydvestjydsk.dk samme dag, som den er fanget, inden midnat kl. 24.00, også selvom laksen er genudsat.


HUSK: Inden du starter din fisketur, skal du selv undersøge på www.sydvestjydsk.dk, om du stadig må hjemtage en laks, eller om kvoten er opfisket.


Fisk, som skal genudsættes, skal forblive i vandet i et net, mens krogen frigøres. Ingen fotos af fisk på bredden, før fisken genudsættes.


Fangstbegrænsning:

For at skåne bestanden af ørreder og få flere gydefisk i åen, må der kun hjemtages 1 havørred eller 1 bækørred pr. dag.


Lokale fiskeregler

Fiskekortet giver ret til at fiske med 1 fiskestang. Der må kun fiskes med én enkelt, dobbelt eller trekrog. Krogen skal være uden modhager. Til fiskeri med orm skal benyttes en cirkelkrog uden modhage. Undermålsfisk skal straks genudsættes, også selv om de er døde. Det er forbudt at vade i åen.


Adfærd og færdsel:

Vis hensyn til lodsejere, skade på ejendom skal straks meldes til formanden eller kasserer. Hunde må ikke medtages. Det er forbudt at vade i åen. Eksisterende ruser skal respekteres. Henkastning af affald er forbudt.

Hent vejledning

Fisketyper

Bækørred
Havørred
Laks
Regnbueørred
Stalling