Karup Å
Viborg sportsfiskerforening

Brudte skyer 6° C

Gå til produkter
banner1.jpg
IMG_0905.JPG
Sæson: 01-03 til 31-10

I verdensberømte Karup å fanges der masser af store stærke havørreder. 

Ingen anden dansk å er beskrevet så meget og så ofte som Karup å, både i dansk og udenlandsk lystfiskerlitteratur. De kendte steder som Vormstrup svingene, Hagebro stykket og Høgild er en stor og væsentlig del af dansk lystfiskerhistorie. Åens mange slyngninger, de dybe høller og det mægtige strømpres, vil gribe enhver havørredfisker.

Viborg Sportsfiskerforening har fiskeretten på et par af de gode kendte stykker ved Høgild og Hessellund, plus et par områder på den øvre del af åen ved Bøgelund. 

De forbedrede passageforhold ved Karup by har nu givet havørrederne meget mere vand at boltre sig på og der er næppe tvivl om at vores stykker ved Bøgelund bliver et hotspot i årene fremover. 

Foreningen råder også over en fiskehytte ved Høgild hvor der er overnatningsmulighed for foreningens medlemmer.


Fiskekort til Karup å giver også adgang til Skals å, Jordbromølle å, Simested å og Fiskebæk å


Kort over fiskevandet kan ses her:

Fisketyper

Bækørred
Havørred