Haderis Å og Stor Å
MidtVest Lystfiskerforening

Brudte skyer 8° C

Gå til produkter
storå.jpg
fiskekort.jpg
Sæson: 01.03 til 31.10

Haderis Å

Haderis Å er det største tilløb til Karup Å og sammenløbet sker ved Hagebro, hvor fiskeretten er fra Staulund og til udløb ved Hagebro. Spændende bæk- og havørred fiskeri. Prøv en skumbille fisket opstrøms, og havørreden går amok! Eller blot gå på eventyr og list dig afsted langs åen i uspoleret natur.

Cirka 2,5 kilometer lang strækning syd for Haderup er fredet, som sikrer de landskabelige værdier på begge sider af åen. Fredningen ligger midt i den store flade Karup Hedeslette. Ved Haderis Å ligger sammenblæste klitlandskaber, der i dag er tilgroede, med egekrat.

Kæmpe vandpleje er gjort de senere år med nedlæggelse af dambrug, etablering af gydebanker og genslyngning af tilløb. Opstrøms broen ved Haderup er der anlagt handicap venligt fiskestræk.


Stor Å

Storå, er en 104 km lang vestjysk å, Danmarks næst længste. Den udspringer 70 m.o.h. ved Gludsted Plantage 10 km sydøst for Ikast og løber til Felsted Kog i Nissum.

Storå er kendt for havørreder og ikke mindst laksen. Hvert år landes der mange laks over 10 kg. Meget godt fiskevand fra Herning kommunegrænsen til Holstebro opstrøms til Nybro ved Ørre. Omkring Hodsager og Brohus ligger åen i dens naturlige leje i en smuk ådal. På fiskevandet fanges vilde bækørreder, samt havørreder og laks.

Desuden huser vandet den fredede stalling. Et stykke vandløb der ikke fiskes ret meget, og som sikkert skyldes at dette ligger opstrøms vandkraftværket i Holstebro.


For regler og yderligere information besøg mv-lf.dk

Hent vejledning

Fisketyper

Bækørred
Havørred
Stalling