Skjern Å systemet incl. Rind Å, Karstoft Å og Fjederholt Å
MidtVest Lystfiskerforening

Brudte skyer 17° C

Gå til produkter
43261695-7016-4F40-9B56-14B013CAFAD8_4_5005_c.jpeg
Skærmbillede 2024-02-02 kl. 07.50.38.png
Skærmbillede 2024-02-02 kl. 07.51.55.png
F875D412-E460-43BE-989F-7074C8BEADB2_4_5005_c.jpeg
Sæson: 20.05 til 15.10

MV-LF sælger kun døgnkort til foreningens fiskevand ved Skjern Å fra den 20. maj til den 15. oktober.


Skjern Å

Strækker sig mellem Arnborg Hede plantage opstrøms Forvirringen og ned til den gamle jernbanebro lige øst for Sønder Felding. Her har foreningen det meste af fiskeriet.

Af arter er det Laks, Havørred samt stalling, bækørred og regnbueørred.

Af steder skal nævnes Arnborg Hede, Hesselvig, Øvig, Tjæreovnene, Den Gule Gård og Nummer 155 som alle er blandt flere andre fantastiske stræk, som tilbyder noget af det bedste laksefiskeri i hele Danmark. Hvert eneste år fanges der her masser af laks – også over 10 kilo – på både flue og spin. Fiskeriet er også attraktivt, fordi det ikke er overfisket, og man derfor altid kan finde uberørt fiskevand gennem hele sæsonen. Specielt i foråret er der reel chance for at kroge laks helt op til 20 kilos klassen. Ud over laks er havørredfiskeriet gået meget frem de seneste to år, specielt i 2023 er der fanget rigtig mange fine havørreder.

Ud over laks og havørred kan man også fange bækørred, regnbueørreder og enkelte gedder.

Desuden huser vandet den fredede stalling.


Rind Å

Mellem Arnborg og Forvirringen er der et fint fiskeri på et stræk over næsten en kilometer i den lille og spændende å Rind Å.

Der fiskes primært efter Laks, havørred, bækørred og regnbueørred. 

Desuden huser vandet den fredede stalling.

Opstrøms Forvirringen stiller både laks og havørred sig gerne for at hvile, inden de fortsætter længere opstrøms. Der er er flere fine pladser, som bør fiskes især under og efter stigende vandføring. Her er det fint også at fiske med en-hånds fluestang efter laks. Der kan også fanges regnbuer, bækørred samt enkelte gedder.

Især i maj, juni og september kan fiskeriet med tørflue og nymfe være rigtig godt.


Karstoft Å

Ligger mellem Risbjerg og Blåhøj hvor der er omtrent en kilometer fiskevand, samt opstrøms og nedstrøms Karstoft by med næsten fire kilometer fantastisk flot fiskevand.

Der fiske primært efter Laks & Havørred men også rigtig god bækørred og regnbueørred fiskeri. Desuden huser vandet den fredede stalling

I Karstoft Å er fiskeriet efter stalling på vej frem, og der er fanges også en del bækørreder og regnbueørreder. Men efter at spærringen nede ved Skarrildhus blev fjernet i 2019, har både laks og havørred igen kunnet finde op til de mange gydebanker i Karstoft Å. Vi ved fra forfædre til laksekongen Christian Bæktoft Simonsen, at Karstoft Å frem til år 1840 var fyldt med laks, sådan skulle det gerne snart blive igen. Det er kun et spørgsmål om tid, før de første laks fanges på stang omkring Karstoft by. Man bør forsøge sig især efter dage med regn og byger, for da søger både laks og havørred op i de lidt mindre tilløb til Skjern Å.


Fjederholt Å

Fiskeriet i åen byder på flere spændende mulighed for at fange fiskearter som ørred, laks og bækørred. Åen er kendt for sit klare vand og naturskønne omgivelser. I maj og juni måned kan der opleves massive klækninger af døgnfluer, og der kan her opleves noget fantastisk tørfluefiskeri efter ørreder.

Udover tørfluefiskeriet fiske der primært efter gedde, laks, ørred, og skalle.

Desuden huser vandet den fredede stalling.


For regler og yderligere information besøg mv-lf.dk.


Se kort over MV-LF's fiskevand ved Skjern Å.

Fisketyper

Bækørred
Havørred
Laks
Stalling