Lammefjordskanalerne
Odsherred Sportfiskerforening

Brudte skyer 15° C

Gå til produkter
image0.jpeg
image1.jpeg

Fiskested:

Odsherreds Sportsfiskerforening har fiskeretten i såvel Nord- som Sydkanalen, og der må fiskes på hele voldsiden: Ca. 40 km fiskevand i smukke omgivelser.

Hvad kan du fange? Både Nord- og Sydkanalen rummer mange forskellige fiskearter. Kanalerne er først og fremmest et perfekt medevand med karper, rudskalle, skaller, flirer, brasen og ål. I Sydkanalen findes også en bestand af grove gedder og fine aborrer, som kan fanges på spin.


Lokale fiskeregler

Medlemmer af foreningen og børn og unge under 16 år har fri adgang til fiskeri i kanalerne.


Parkering:

Parkering skal finde sted i vejsiden - modsat kanalvolden - og aldrig på selve volden. Parker altid, så du ikke er til gene for den øvrige trafik.


Adfærd og færdsel:

Fiskekortet giver adgang til færdsel til fods på volden langs kanalerne. Færdsel skal ske under størst mulig hensyntagen til naturen. Gyldigt fisketegn skal medbringes og kunne forevises til fiskerikontrollen på forlangende. Kortet giver kun adgang til fiskeri fra kanalens voldside.


Kontakt: osf@o-s-f.dk

Hjemmeside: www.o-s-f.dk


Hent vejledning

Fisketyper

Aborre
Brasen
Flire
Gedde
Karpe
Rudskalle
Skalle
Ål