Krebsekort til Varde å Zone 2
Hodde Lodsejerforening

Brudte skyer 9° C

Gå til produkter
Location-147.png
Sæson: 01.06 til 31.10

Regler for fangst af krebs i Varde Å – zone 2 – Hodde Lodsejerforening


Reglerne er gældende for Varde Sports Fiskerforening, VSF´s, og Grindsteds Sports Fiskerforening, GSF´s fiskevand i Varde Å - zone 2.


Se kort


Der må fiskes med maksimalt 3 brikker pr. person og fiskeriet skal udføres, så det respekterer reglen om bevægeligt nedstrøms fiskeri, således at krebsefiskeren tager sin brik op og viger for anden lystfisker, der kommer nedstrøms.


Priser incl. gebyr på 16kr,-pr.kort


Dagskort:

• Voksen: kr. 91,-

• Børn mellem 13 og 17 år: kr. 66,-


Årskort:

• Voksen: kr. 316,-

• Børn mellem 13 og 17 år: kr. 216,-


Børn under 13 år: gratis, men skal være ledsaget af voksen.


Regler for krebsefiskeri fra 1/6 til 31/10 på Varde Å – zone 2, gælder følgende


1. Højst 3 krebsebrikker pr. person.

2. Maksimum diameter 60 cm. på krebsebrik

3. Tilladt agn: – Kun fisk med oprindelse fra Varde Å Systemet eller brug pølser, bacon, dyrefoder etc. Dette er vigtigt grundet risiko for smitte.

4. Man skal have købt et krebse fiske kort fra lodsejerforeningen, eller være medlem af en Sportsfiskerforening som udbyder fiskeret eller dagskort på zone 2.

5. Statens lystfiskertegn nødvendig for personer 18 år og ældre, og kan købes på www.fisketegn.dk

6. Brug af krebseruser må kun fortages efter aftales med lodsejeren direkte og gældende regler følges, herunder dispensation fra fiskeristyrelsen & fritidsfiskertegn. Ovenstående regler om ret til at fiske på zone 2 skal også være opfyldt.

7. Alle fangne krebs skal hjemtages uden undtagelse og dræbes.

8. Indrapportér antal fangede krebs til Lodsejerforeningen på icedanes@hotmail.com inden for 24 timer efter fangst.

9. Levende krebs må kun transporteres i lukkede kar/spande

10. Du har pligt til at sætte dig ind i reglerne vedrørende krebsefiskeri, før du starter.


Generelt:

Miljøstyrelsens vejledning og regler for fangst, transport og eventuelt videresalg af krebs er også gældende for Varde Å inkl. sidevandløb. Det påhviler den enkelte lystfisker at være opdateret på regler og lovgivning. Signalkrebs og galiciske sumpkrebs er invasive arter af krebs, der lever her i landet, og de kan fiskes frit året rundt i alle størrelser, da de ikke er omfattet af reglerne om mindstemål og fredningstid. Det er naturligvis vigtigt at man sikkert kan kende forskel mellem de forskellige arter. De originale Europæiske flodkrebs er omfattet af de nationale regler omkring fangst & tidsrum til fiskeri. Agn: For alt fiskeriet efter krebs gælder, at kun madding som kødaffald, hundepiller m.v. må benyttes. Anvendes fisk til madding, skal det være fisk med oprindelse fra Varde Å systemet. Dette for at minimere risikoen for smittespredning fra andre vandløb. Krebsebrikken er lovgivningsmæssig at betragte som et ”let håndredskab” på niveau med stang og snøre og man må derfor anvende den, når man har løst fisketegn. Det er dog en betingelse, at man er til stede og passer redskabet mens der bliver fisket. Krebsebrikken er normalt lavet som et lille rundt sænkenet med en diameter på 30-35 cm og let posning i nettet. Man kan evt. lave kanten som to ringe med 5-10 cm mellemrum beklædt med net. Det gør fiskeriet lidt mere effektivt, da krebsen får sværere ved at flygte når krebsebrikken hales ind. Man lægger (eller bedre fastbinder) lokkemaden til midten af nettet i bunden af brikken. Brikken bliver herefter sænket ned på bunden og hvor den skal ligger helt stille. Under fiskeriet skal den tilses jævnligt, f.eks. med 10-15 minutters mellemrum. Det gør man ved løfte den roligt, men i god fart op af vandet uden at de


Se nærmere her:

https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selvgoere/bekaempelse/bekaempelse-signalkrebs/

https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-goermyndighederne/love-og-regler/eu-forordningen/salg-af-signalkrebs/

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskeregler-og-fiskeri/krebs/forskel_flodkrebs_og_signalkrebs https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2019/okt/det-gavner-ikke-naturen-at-fiske-invasivesignalkrebs/#:~:text=Fiskeri%20til%20eget%20forbrug%20er,p%C3%A5%20100%20m%20imellem%20ruser ne.


DTU – Fiskepleje.dk Skriver bl.a. om fiskeri efter signalkrebs: Målrettet fiskeri efter krebs foregår altid med anvendelse af lokkemad, enten lidt kød eller endnu bedre et stykke fisk. Nogle krebsefiskere sværger til at bruge skaller som lokkemad, da skallekød udsender særlig meget duft. Lokkemaden må gerne være ”ikke helt frisk” uden dog at være rådden. Krebsebrikken er lovgivningsmæssigt at betragte som et ”let håndredskab” på niveau med stang og snøre og man må derfor anvende den, når man har løst fisketegn. Det er dog en betingelse, at man er til stede og passer redskabet mens der bliver fisket. Krebsebrikken er normalt lavet som et lille rundt sænkenet med en diameter på 30-35 cm og let posning i nettet. Man kan evt. lave kanten som to ringe med 5-10 cm mellemrum beklædt med net. Det gør fiskeriet lidt mere effektivt, da krebsen får sværere ved at flygte når krebsebrikken hales ind. Man lægger (eller bedre fastbinder) lokkemaden til midten af nettet i bunden af brikken. Brikken bliver herefter sænket ned på bunden og hvor den skal ligger helt stille. Under fiskeriet skal den tilses jævnligt, f.eks. med 10-15 minutters mellemrum. Det gør man ved at løfte den roligt, men i god fart op af vandet uden at den kæntrer.

Hent vejledning

Find vej