Åsted Å
Lystfiskerforeningen for Frederikshavn & Omegn

Klar himmel 18° C

Gå til produkter
aarsted_aa.jpeg
Sæson: 01.03 til 15.11

Åsted å er flere steder svært fremkommelig, men den huser særligt sidst på sæsonen flotte havørreder. Derudover er der også en mindre bestand af bækørreder som kan overlistes


Fiskeriet i Åsted å foregår primært med små blink, spinnere og woblere, og fluefiskeri er på store dele af åen nærmest umuligt


Fra sammenløbet og til Kvissel kan åen være svært fremkommelig, men der er mellem de store træer og buske nogle dybe høller


Fra Kvissel til Ravnshøj har åen lidt bredde, og der er flere steder hvor åen er mere fremkommelig. Der er opstrøms Kvissel anlagt sandfang som gerne skulle fjerne en stor del af sandvandringen til Elling å


I Åsted å dal er naturen noget helt særligt, og åen løber gennem et fantastisk landskab. Flere steder i Ådalen er der dog store aflejringer af sand, men der kan findes dybe høller som kan fiskes


Fra Åsted mølle og til Lindet mølle er åen flere steder meget smal, og svært fremkommelig. Der kan findes mindre stræk som kan fiskes med dybe høller og gode skjulesteder


Kort over fiskevand

Hent vejledning

Fisketyper

Bækørred
Havørred