Gels Å
Sønderjysk Sportsfiskerforening

trækning:  Fiskeretten ved Gels Å omfatter ca. 40 km å med fiskeret på begge åbredder fra Immervad Bro i øst til Gelsbro i Vest. Undtaget er nogle få korte strækninger. Alle medlemmer af Gels å sammenslutningen har fiskeret på strækningen. Gels å byder på et meget varieret fiskeri, og det er ikke uden grund, at strækningen er mange lystfiskeres foretrukne fiskevand. Bredden variere fra 1 meter ved immervad bro til 15 meter ved Stensbæk Plantage. Havørredbestanden i Gels å er absolut i særklasse, hvad angår størrelsen. I forbindelse med de sidste par års elfiskeri er der set mange kæmper på 10-12 kg i Gels å.

Laksebestanden er gået meget frem i Gels å som følge af den målrettede vand og fiskepleje. Her kan således fiskes laks ved højlys dag, mens havørrederne er nemmere at få i tale i skumringen og om natten

Fiskeri tilladt     

Fra 16. april til 31. oktober, begge dage inkl.