Vejle Å
Vejle Sportsfiskerforening

Brudte skyer 18° C

Gå til produkter
Banner.jpg
banner.jpeg
Sæson: 01.04 til 31.10

Vejle Å er perle der løber i den smukke Vejle ådal. Der en 100 % selvproducerende bestand af havørreder.


Der fanges hvert år mellem 800 og 1500 havørreder i Vejle Å, som er VSf’s primære fiskevand.I 2020 blev der fanget hele 238 Havørreder over 60 cm.


Så chancen for drømmefisken er absolut tilstede i Vejle Å


Vejle Sportsfiskerforening (VSF) har fiskeret i 26 km fiskevand ved Vejle å, 9 km ved Rohden å. Herudover har VSF mindre stykker ved Grejs å og Omme å. Vejle å, Rohden å og Grejs å huser selvreproducerende stammer af havørred. Det er altså 100% vildfisk vi fanger.

 

VSF har også fiskevand ved to søer, nemlig Fåruphuse sø og Vingsted sø. Ved søerne er der primært tale om geddefiskeri.

  

Vil du se al fiskevandet kan du klikke her Kort_Regler_2022


Vær opmærksom på hvilke zoner dit kort er gyldigt til.

 

I øjeblikket er der plads til nye medlemmer, men for ikke at belaste fiskevandet unødigt har foreningen besluttet, at vi højst kan have 750 medlemmer ad gangen. Når dette antal er nået, indføres der automatisk en venteliste.

 

Ønsker du at blive medlem, kan du klikke her Indmeldelse i Vejle Sportsfiskerforening


Fiskekort til Vejle Sportsfiskerforenings vand i Vejle å kan bestå af dag- gæste- eller medlemskort.

Medlemmer med gyldigt kort kan købe gæstekort, som der sælges et begrænset antal af. Dagkort kan købes af alle.

NB: FISKEKORT SKAL BÆRES SYNLIGT.

Der må maksimalt hjemtages 3 laksefisk pr. døgn pr. medlem. Der er ingen begrænsning for antallet af hjemtagne regnbueørreder.

Mindstemål havørred/laks: 40 cm

Mindstemål bækørred: 30 cm

Gedde: 60 cm (Fredet 15. marts - 30. april)

Fiskesæson i åerne er 1. april til 31. oktober.

Hent vejledning

Fisketyper

Bækørred
Havørred
Laks
Regnbueørred

Periodekort

Andre Bookinger