Døgnkort - Brønderslev Lystfiskeriforening

korttype
DKK 90,00
Navn på køber:
Start dato:
Start tid:
Pris: DKK 90,00
 • Læs beskrivelse af fiskevand
  Fiskested:
  Der må fiskes i Ryå, Nørreå og Kraghede søen (se .pdf kort for begrænsninger)
  Ryå-vandsystemet, som er blandt de 10 største i Danmark, har en god bestand af havørreder og en langsomt voksende bestand af bækørreder.
  Vandløbene er på næsten alle strækninger hårdt reguleret, men grundet god vandløbsvedligeholdelse er der alligevel mange skjulesteder for fiskene.

  Brønderslev Lystfiskerforening

  Længde, fiskested:
  35,00 km

  Sæson:
  Åerne: 1. marts - 15. november.
  Kraghede søen: 1. søndag i maj - 31. marts

  Mindstemål:
  Bækørred: 35 cm
  Havørred: 40 cm
  Gedde: Kraghede søen, 65-80 - Åerne, 60 cm
  Laks: 40 cm
  Kvote-information:
  Der må hjemtages 3 ørreder pr fisker pr dag
  I Kraghede søen, må der hjembringes 1 gedde pr fisker pr dag

  Lokale fiskekregler
  I åerne må der fiskes med en stang pr fisker.
  I Kraghede søen er det tilladt at fiske med én stang og én stang til fangst af agnfisk.

  Parkering:
  Parkering er mange steder i vejsiden, hvor der skal parkeres således at trafikken kan passerer uhindret. Vær opmærksom på ikke at spære for adgang til marker.

  Adfærd og færdsel:
  Når du færdes ved Brønderslev Lystfiskeriforenings fiskevand, færdes du på anden mands ejendom.
  Alle skilte og anvisninger skal følges og overholdes. Alt færdsel ved åen og Kraghede søen foregår langs bredden og/eller på anviste stier.

  Kontaktperson:

  Opdateret:
  01-08-2016 13:54:55

 • Se pdf af fiskevand
  Se vedhæftet pdf